Tai Chi workshop
Tijdens een strategiedag van directie en ondernemingsraad van Cordaan GGZ was er behoefte aan een ontspannen maar constructieve onderbreking om weer wat positieve energie te krijgen na een ochtend praten over reorganisatie en bezuinigingen.

Achtergrond
Cordaan staat voor een grote opgave. De omschakeling van AWBZ naar de WMO en daarbij forse bezuinigingen staan voor de deur. Tegelijkertijd moet er op een andere manier tegen zorg worden aangekeken. Er moet worden aangesloten bij de participatiemaatschappij.

Dit roept weerstand op. De natuurlijke reactie is dat de mensen binnen de organisatie hun hakken in het zand zetten. Maar er is geen weg meer terug. De enige optie is meebewegen.

Om met de veranderingen mee te kunnen bewegen is het noodzakelijk dat er een perspectief verschuiving plaats vind. Van angst, controle en weerstand naar openheid, vertrouwen, verbinding en creativiteit. Zodat in co creatie nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen.

Workshop
Om deze omslag in denken vorm te geven zullen vertrouwde waarden moeten worden losgelaten. Moeten nieuwe wegen worden ingeslagen. Moet je uit het rationele denken, opzoek naar innovatie en creativiteit.

We gebruiken tai chi als metafoor. Want de basis van Tai Chi is, door los te laten, door ontspannen te zijn, door mee te bewegen met dat wat je overkomt, in je kracht te komen. Het initiatief naar je toe te trekken. De zaken naar je hand te zetten. En in je voordeel te beslechten.

Ervaringen van de deelnemers
Petra Nieuwlaat – Manager dagbesteding GGZ Cordaan

Jouw verhaal en oefeningen sloten naadloos aan bij onze strategiedag. (men vond dat ik jou wel erg goed had ingelicht terwijl ik bijna niets verteld had over de inhoud van onze dag… 🙂 dus dat heb je knap gedaan!) . We denken erover om je misschien te vragen een bijdrage te leveren aan een medewerkersdag waarin onderwerpen besproken worden die zeker te maken hebben met veranderen en loslaten.