Over

Workshop Sociaal Emotioneel Onderwijs voor de Van Ostadeschool vanuit een spiritueel perspectief.

Achtergrond

De Van Ostadeschool voor basisonderwijs is een bijzondere school in de Haagse Schilderswijk. Gelegen in een probleemwijk behaalde de school drie jaar achter elkaar het keurmerk Excellente School uitgegeven door de onderwijsinspectie.

Om het team te ondersteunen in het invoeren van de methodiek van Sociaal Emotioneel Onderwijs (SEO) werd er een themadag georganiseerd.

Ik werd gevraagd om samen met Pim van den Broek een ander perspectief op SEO te geven.

Workshop Sociaal Emotioneel Onderwijs

SEO gaat om de ontwikkeling van competenties rond Ik (besef van jezelf), Jij (besef van de ander) en Wij (besef van de groep). Om kinderen die bezig zijn om hun eigen persoonlijkheid te ontwikkelen te ondersteunen is het een voorwaarde dat je zicht hebt op hoe dit werkt bij jou als leraar. Om dit duidelijk te maken gebruiken we twee technieken. Tai chi en Contemplatie.

Ik
Wie ben ik? Waar liggen je grenzen en hoe duidelijk heb je deze voor jezelf gesteld. Zijn die fysiek meetbaar? Kun je deze opgeven zonder in een blokkade te schieten.

Jij
Wat is je relatie tot een ander. Kun je jezelf en een ander observeren met wat er is, niet met wat je denkt dat er is. Wat zijn jouw oordelen over de ander? Kun je een connectie maken met de ander zonder oordeel.

Wij
Een verbindingsproces aangaan vanuit loslaten, wat gebeurt er als je tijdens communicatie openstelt en iets opgeeft om een groter proces in gang te zetten. Wat hebben jullie als team in huis om SEO vorm te geven.